Årsresultat for 2006

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag godkjent Årsregnskapet for 2006.
28. mars 2007

I 2006 hadde NorgesGruppen samlede driftsinntekter på 36,6 milliarder kroner (31,5 milliarder kroner i 2005). Driftsresultatet før avskrivninger på goodwill ble 1 452,7 millioner kroner (1 258,3 millioner kroner i 2005). Ordinært resultat før skatt ble 1 196 millioner kroner (986 millioner kroner i 2005).

Konsernets bokførte egenkapital var 5 156 millioner kroner ved utgangen av 2006 (4 662 millioner kroner i 2005). Egenkapitalandelen var 36,6 % (37,5 % i 2005).

Netto kontantstrøm fra de operasjonelle aktivitetene var 1 644 millioner kroner (1 875 millioner kroner i 2005). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 1 806 millioner kroner (958 millioner kroner i 2005).

NorgesGruppen har en god vekst med en økning av driftsinntekter på 16,2 %, en økning av driftsresultat før avskrivninger på goodwill på 15,5 % og en økning av årsresultatet på 23,4 %.

 

For mer informasjon kontakt
Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, Per Roskifte på tlf: 415 16 500
Konserndirektør Finans/Økonomi, Sverre R. Kjær på tlf: 415 33 260