ASKO distribuerer Q til storhusholdningsmarkedet

Fra januar 2012 vil Q-Meierienes produkter være tilgjengelig over grossist for alle NorgesGruppens storhusholdningskunder.
26. august 2011

Enklere og mer effektiv logistikk og distribusjon, bedre konkurransekraft for Q, og betydelige miljøgevinster er hovedårsakene til omleggingen. Avtalen gjelder flytende meieriprodukter.

Avtalen kommer i kjølvannet av at ASKO også overtar distribusjon av Q-produktene til dagligvare.

- Våre storhusholdningskunder har i lengre tid ønsket seg større konkurranse og valgfrihet innenfor flytende meieriprodukter, og de har ønsket seg færre leveranser. Ved at vi nå kan tilby dem også flytende meieriprodukter på ASKO-bilen som leverer deres øvrige varer, så opplever kundene dette som en betydelig merverdi, sier Tore Bekken, direktør storhusholdning og servicehandel i ASKO/NorgesGruppen.

I en oppstartsfase har noen av NorgesGruppens største storhusholdningskunder nå inngått avtale fra 1. januar 2012 om å kjøpe sine flytende meieriprodukter fra Q, distribuert via ASKO. Enklere distribusjon og økt konkurranse innenfor kategorien er hovedårsakene til valget.

For Q-Meieriene er den nye distribusjonsavtalen en milepæl:
- For Q er det viktig også å kunne levere til denne delen av markedet, noe vi ikke har hatt muligheten for tidligere. Det vil gi oss et økt volum på ca 10-12 % totalt sett. Det er viktig å kunne være en utfordrer innen alle markedskanaler med Q-produkter, sier Bent Myrdahl i Q-Meieriene.

 

For mer informasjon, kontakt:

Kine Søyland, informasjonssjef NorgesGruppen ASA: 900 79 888

Tore Bekken, director storhusholdning og servicehandel ASKO/NorgesGruppen: 481 56 774

Bent Myrdahl, Adm dir Q-Meieriene AS: 90 17 45 73