ASKO vil bli ledende innenfor solenergi

7. oktober åpnet olje- og energiminister Tord Lien landets største solcelleanlegg hos ASKO i Vestby.
07. oktober 2014

Dersom styreleder i ASKO, Torbjørn Johannson, får det som han vil, kan ASKO om noen få år ha solpaneler på takene på samtlige lagerbygg i Norge. Det vil gjøre ASKO til en av Europas største produsenter av solenergi.

I dag foretok olje- og energiministeren den høytidelige «tilkoblingen» som markerer oppstarten av det nye solcelle-anlegget i Vestby. Anlegget er på 2.500 m2 med solpaneler, og vil årlig produsere ca. 300 000 kWt.

Dette er kun første steg i retning av det som kan bli en storstilt satsing på solenergi i regi av ASKO. Dersom pilotprosjektet i Vestby viser seg vellykket, er det sannsynlig med en offensiv satsing på solenergi i ASKO-regi. Allerede i dag foreligger det konkrete planer om å bygge solcelletak på ASKO SENTRALLAGER KJØL som er planlagt ferdig i 2017. Solcellene på dette taket vil bli på over 10 000 m2 og kunne produsere ca. 1.3 GWh.

NorgesGruppen og ASKO har som ambisjon å bli bærekraftig og klimanøytral. Satsingen på solpaneler er et viktig tiltak for å nå dette målet. Vindkraft/vindmøller og fornybart drivstoff er også viktige tiltak.

For å stimulere norsk næringsliv til økt satsing på solenergi, mener ASKO det er viktig at myndighetene legger til rette for en slik satsing. Dette kan blant annet skje ved at Regjeringen ber ENOVA og NVE gi økonomisk stimulans til bedrifter som velger å satse på solenergi fremfor tradisjonelle energikilder, for eksempel gjennom gunstigere avskrivningssatser og skattefradrag for ENØK-investeringer.

- Det er bra at noen går foran i arbeidet frem mot det nye lavutslippssamfunnet. Regjeringen har som mål å øke andelen sol- og vindenergi. Jeg håper andre aktører følger etter, slik at vi i fellesskap oppnår samfunnet miljøorganisasjonen Zero etterspør, sa olje- og energiminister Tord Lien.