Bakers sertifisert etter mattrygghetsstandard

- Verifisering gjennom en ekstern og standardisert sertifiseringsordning forsterker arbeidet vårt med mattrygghet og produktkvalitet, sier administrerende direktør i Bakers, Øystein Halvorsen.
08. januar 2014

Bakers ble i desember 2013 sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000:2005. En sertifisering etter ISO 22000:2005  betyr at selskapet har tilfredsstilt standardens krav.

Med tydelig kvalitetspolitikk har Bakers alltid satt mattrygghet høyt på agendaen.
- I en periode med mange store omstillingsprosjekter i Bakers, har vi parallellt gjennomført et krevende sertifiseringsprosjekt. Det er mange dyktige folk i alle deler av organisasjonen, både ute på våre 11 bakerier og på vårt hovedkontor, som har sørget for at Bakers nå er sertifisert. Jeg er stolt av det vi har prestert, og vil understreke at sertifiseringen ikke skal bli en hvilepute for oss. Vi har nå et inspirerende utgangspunkt for å utvikle vårt kvalitetsarbeid videre, sier administrerende direktør Øystein Halvorsen.

Etter en evalueringsprosess av ulike sertifiseringsordninger sommeren 2012, ble det besluttet å implementere ISO 22000:2005 som Bakers sitt fremtidige kvalitetsstandard. Det Norske Veritas (DNV GL) ble valgt som sertifiseringsselskap. I desember ble denne delen av prosessen avsluttet med godkjente sertifikater.

Kvalitetsdirektør Inge Erlend Næsset i NorgesGruppen er godt fornøyd med hvordan Bakers har gjennomført prosjektet.
- Det stilles høye krav til mattrygghet og produktkvalitet i alle selskaper innenfor NorgesGruppen, og ISO 22000 er plattformen vi skal bygge videre på i utviklingen av vår interne konsernstandard. Med denne sertifiseringsprosessen har Bakers et sterkt grunnlag for videreutvikling av produkt og kvalitet, sier Næsset.

Selskapet vil bli revidert årlig, og et kontinuerlig arbeid med å oppfylle standardens krav mht. kvalitet og mattrygghet, er derfor nødvendig. På den måten sikres det at produkter er helsemessig trygge og oppfyller krav fra kunder og myndigheter.

For mer informasjon om Bakers, gå til www.bakers.no

Kontaktperson:
Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitetssjef, Tlf. + 47 22 97 44 50

Fra utdelingen av sertifikatene igår, 7. januar.

Fra utdelingen av sertifikatene igår, 7. januar.