Best på lokalmat og spesialiteter!

NorgesGruppen åpner nå dørene for lokalmat landet rundt. Ambisjonen er tydelig:
15. september 2011

- Vårt klare mål er å bli best på lokalmat og spesialiteter, sa nyansatt produktgruppesjef for lokalmat i NorgesGruppen, Eivind Haalien, under NorgesGruppens første lokalmatseminar i ettermiddag.

For å nå denne ambisiøse målsettingen iverksettes flere tiltak, blant annet;

" Ny distribusjonsmodell for levering av varer gjennom NorgesGruppens grossistselskap ASKO. Modellen skal sørge for at små leverandører får en effektiv distribusjon til butikkene. Produsent kan levere hos ASKO eller ASKO kan hente hos produsent, avhengig av beliggenhet, volum og frekvens på levering. Pilotløsning etableres i Rogaland. Vårt mål er å ha en landsdekkende modell tidlig 2012.

" Invitere dyktige lokalmatprodusenter til felles erfaringsutveksling, der hensikten er å sørge for at flere lokalmat-produsenter opplever suksess i våre butikker.

" Årlig kåre NorgesGruppens beste lokalmat butikker

" Arrangere lokalmatseminar hvert år, med mål om å være en møteplass for blant annet presse, myndigheter, lokalmatmiljøer og produsenter.

NorgesGruppen har et ønske og en ambisjon om et mangfold av varer og leverandører inn i butikkene, og ser gjerne at leverandører som starter som lokale kan bli både regionale og nasjonale.

 

Har du behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Produktgruppesjef for lokalmat Eivind Haalien, mob. 99 79 22 20

Kommunikasjonsrådgiver Hege S Rognlien, mob. 90 400 430