Eiendomsgruppering kjøper ICA Maxi-lokalene

Lagopus Eiendomsutvikling AS, som NorgesGruppen er deleier i, kjøper eiendomsporteføljen og leiekontraktene knyttet til stormarkedskonseptet ICA Maxi.
27. april 2012

Se vedlagte pressemelding fra Lagopus for mer informasjon.