Flere ønsker økologisk mat

En ny undersøkelse foretatt av Opinion slår fast at totalt tre av fire nordmenn at de ønsker å øke eget forbruk av økologisk matvarer. Fokus og interesse for økologisk mat er også økende i alle aldersgrupper.
27. november 2007

I høst lanserte NorgesGruppen og de andre matvarekjedene i samarbeid med Statens landbruksforvaltning (SLF) kampanjen ”Naturlig bortskjemt mat", der målet er å øke kunnskapen om og forbruket av økologiske varer. Kampanjen er også i tråd med Regjeringens målsetting at 15 prosent av all norsk matproduksjon og matforbruk skal være økologisk i 2015.

Det var i etterkant av denne kampanjen Opinion gjennomførte en spørreundersøkelse for å kartlegge holdninger til og forbruk av økologiske matvarer. Undersøkelsen ble gjort i aldersgruppen 15 til 55 år, og fordi undersøkelsen ble gjennomført for fjerde året på rad er det også mulig å se utviklingstrender.

Et av resultatene som kom fram var at målgruppen for økologisk dyrket mat er i store endringer. Tradisjonelt har det vært urbane kvinner med høy utdannelse og høy inntekt som har vært kjøpergruppene, men nå ser man at fokus og interesse for økologisk mat er sterkt økende i alle aldersgrupper og spesielt blant de yngste, sier rådgiver Ole Petter Holen i Virtual Garden, som er sekretariatleder for prosjektet ”Naturlig bortskjemt mat”. Interessen blant de unge kom blant annet fram ved at 18 prosent i alderen 15- 20 år mente at det var verdt å betale litt mer for økomaten, og 29 prosent av de unge kvinnene i alderen 15-20 mente det var tryggere å spise økologisk dyrkede matvarer.

NorgesGruppen satser på økologiske matvarer

NorgesGruppen ønsker et økt fokus på økologiske matvarer, og satsningen kommer blant annet til uttrykk gjennom "Naturlig bortskjemt mat"-prosjektet der NorgesGruppen har vært med siden starten. Butikkene i NorgesGruppen har også hatt en stor vekst innen økologiske varert. Fra 2003 til 2007 er veksten på nærmere 200% (fram til i dag er den 196%), og fra august 2006 til august i år var veksten på hele 41%.

Meny-Ultra er butikkjeden som i flere år har blitt kåret til Norges beste på økologisk mat av fagbladet Ren Mat (utgis av Oikos), og senest 17. september i år vant Jacob's denne kåringen (les om kåringen her).

Kontakt:
Tormod Sandstø, informasjonsrådgiver NorgesGruppen, tlf: 90 94 32 15

Se også:

SLF: Forbrukerne er opptatt av økologisk mat
www.bortskjemtmat.no/