Fokus på kasting av mat

Konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen ASA utfordrer bransjen til et felles løft for å redusere mengden matavfall.
06. mars 2008

På Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL) sin temadag torsdag 6. mars tok Sverre Leiro, konsernsjef i NorgesGruppen ASA, opp problemstillinger knyttet til kasting av mat. Hovedbudskapene var at det både kastes mye mat som ikke burde vært kastet, og matavfallet i dag kan utnyttes bedre.

Med fokus på unødig kasting av mat mener man at en god del av maten som i dag blir kastet som er god mat, og at dette representerer en mengde matavfall som nettopp aldri burde vært kastet. Dette berører igjen både etiske (det kastes god mat) og miljømessige (unødvendig matavfall) problemstillinger. Årsakene til at man mener det foregår unødig kasting av mat er flere, og Leiro påpekte det man tror er noen av grunnene til dette i sitt foredrag for NBL:

  • Misoppfatning av dagens datomerking ("Best før" / "Siste forbruksdag") hos forbruker
  • Bransjen overprofilerer ferskhet – og skaper unødig svinn
  • Produsenter setter av strategiske grunner for lav holdbarhetsdato
  • Bedre teknologi knyttet til holdbarhet har ikke blitt reflektert i dagens merking

Sverre Leiro utfordret på temadagen matindustrien og hele bransjen til å være med å redusere mengden matavfall. For å kartlegge omfanget av det man mener er unødige kasting av mat har NorgesGruppen engasjert fagmiljøet hos Østfoldforskning for å bistå med dette.

NorgesGruppen ønsker også å sette fokus på hvordan man bedre kan utnytte matavfallet som kastes. Et av momentene som trekkes frem her, er at det bør sendes en langt større andel av matavfall til biogassgjenvinning der det er mulig. I tillegg bør man vurdere mulighetene for å bygge biogassanlegg som kan ta imot emballert matavfall. NorgesGruppen vil også gjøre noe med dette, og vil framover arbeide for at 75% av alt matavfall går til biogassproduksjon innen 2010.

Sverre Leiro avsluttet innlegget med en oppfordring om at NBL og bransjen går inn for et felles miljøløft - der NorgesGruppen gjerne bidrar.