Forbrukerne kan stole på Nøkkelhullet

En omfattende og helt fersk nordisk tilsynsrapport viser at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket. Tilsynet viser at merket brukes riktig.
02. desember 2011

Norge, Sverige og Danmark har i løpet av 2011 gjennomført et omfattende tilsyn av bruken av nøkkelhullsmerket på matvareprodukter og i markedsføring. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet i felleskap som har ansvaret for nøkkelhullsmerket, og Mattilsynet er den etaten som har ansvaret for tilsynet med merket. Resultatene fra det nordiske tilsynet offentliggjøres i en rapport i dag, og viser klart at norske forbrukere trygt kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.

Bare tre av de 162 undersøkte produktene oppfylte ikke kravene som settes til matvarer med Nøkkelhull når det gjelder innhold av næringsstoffer. Disse forholdene er fulgt opp av Mattilsynet. Når det gjelder bruken av nøkkelhullsmerket på hyllekanter i butikker viser tilsynet at det er rom for forbedringer.

- Vi er svært fornøyd med resultatene som kommer fram i tilsynsrapporten sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, Atle Wold. - Det er helt avgjørende at forbrukerne har tillit til nøkkelhullsmerket. Når det er myndighetene som står bak et sunnhetsmerke blir det ekstra viktig at ordningen er til å stole på. Tilsynet vi har gjennomført er grundig og vi har sett på både produktinnhold og markedsføringen av merket. Tilsynsrapporten er en solid tilbakemelding på at dette er en merkeordning alle kan ha tillit til.

Mer informasjon og tilgang til hele rapporten får du på Mattilsynets nettsider.