Fortsatt fremgang for NorgesGruppen

Styret i NorgesGruppen har i dag godkjent regnskapet for første halvår av 2011, og tallene viser fortsatt positiv utvikling for selskapet.
31. august 2011

Overordnet viser resultatet følgende:

* Driftsinntektene i første halvår 2011 ble 28 211 MNOK (26 796 MNOK), en økning på 5,3 %.

* Driftsresultat før (EBIT) ble 1 137 MNOK (1 049 MNOK), en økning på 8,4 %.

* Resultat før skatt 1. halvår ble 1 001 MNOK (933 MNOK), en forbedring på 7,3 %.

 

Konsernets bokførte egenkapital var 9 303 MNOK pr. 30. juni 2011, mot 9 162 MNOK ved utgangen av 2010.


Resultatrapporten for første halvår 2011 er vedlagt og er tilgjengelig på selskapets nettsider www.norgesgruppen.no.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte, Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00

Sverre R. Kjær, Konserndirektør, finans og økonomi, tlf: 41 53 32 60