Gode skussmål fra leverandører

Fersk undersøkelse avdekker godt samarbeidet mellom leverandører og matvarekjeder, der NorgesGruppen kommer aller best ut. TNS Gallup står bak undersøkelsen, kalt ReMark Dagligvare, der leverandørene gir tilbakemeldinger til kjedene.
15. august 2012

I følge undersøkelsen, der 237 kontakter fra 48 leverandører har svart, er NorgesGruppen gjennomgående best av kjedene. NorgesGruppen kan vise til en stabilt høy score fra leverandørene i undersøkelsen over flere år.

Leverandørene formidler i undersøkelsen at NorgesGruppen er gode til å overholde avtaler, at de har god samarbeidsevne, er villige til å dele kunnskap om markedet hos innkjøpsgrupperingen og er ryddige.

Kartlegger forbedringspunkter
- Gjennom undersøkelsen får vi leverandørenes meninger om våre ulike styrker og svakheter sammenlignet med konkurrentene, sier Rune Spikseth, kategoriutviklingsdirektør i NorgesGruppen. Vi bruker resultatene aktivt for å se hvilke områder der vi kan forbedre oss. ReMark Dagligvare er i så måte et styringsverktøy som gir oss en pekepinn på hvorvidt vi klarer å opprettholde en god relasjon til våre leverandører, sier Rune Spikseth videre.

Om ReMark Dagligvare
ReMark-undersøkelsen ble etablert i 2000 og er en objektiv relasjonsundersøkelse.
ReMark kjøpes av de fleste store dagligvareleverandørene og dagligvaregrupperingene.