Her er NorgesGruppens årsrapport 2009 og årsmagasin 2010

NorgesGruppens årsrapport og årsmagasin er nå klare og tilgjengelig for lesing og nedlasting.
20. april 2010

I forbindelse med at NorgesGruppen i år er 10 år, så har vi valgt å gjøre årsmagasinet til et jubileumsmagasin for NorgesGruppen 10 år. I tillegg til dekke fjoråret har vi også utvidet horisonten til å presentere begivenheter og utvikling gjennom et helt tiår. Magasinet utkommer samtidig med den lovpålagte årsrapport-delen med regnskapet.

Du finner årsrapporten og årsmagasinet vedlagt.

Se også:

NG_Årsrapport_2009(pdf)
NG_aarsmagasin_2010(pdf)