Inngått samarbeidsavtale med Norges Naturvernforbund

I begynnelsen av mars 2007 inngikk NorgesGruppen ASA en samarbeidsavtale med Norges Naturvernforbund.
23. mars 2007

Målsettingen med avtalen er å etablere et møtepunkt, slik at vi i felleskap kan arbeide med miljømessige utfordringer i forhold til, blant annet transport, energi og avfallshåndtering.

- Fordelen ved å samarbeide med en etablert miljøorganisasjon er at de gir oss miljøfaglige utfordringer. Vi får også en god samtale partner til å diskutere best mulige løsninger på våre miljøutfordringer, forteller kvalitetsdirektør i NorgesGruppen, Odd Ture Wang.

Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon, i tillegg så er de bredt representert i hele landet. Avtalene vil tilføre NorgesGruppen viktig og verdifull kompetanse på miljø, i tillegg til den vi har opparbeidet selv.