Ja til flere pristester

NorgesGruppen mener norske forbrukere er tjent med mest mulig informasjon om priser og kvalitet på dagligvarer. Derfor støtter vi alle initiativ som kan bidra til dette.
27. februar 2015

Det er en forutsetning at den som gjennomfører pristester er 100 prosent økonomisk uavhengig av dagligvarekjedene. Samtidig må det sikres at undersøkelsene er uforutsigbare og dermed gir et riktig prisbilde.

NorgesGruppen er gjerne med på en diskusjon om hvordan uavhengige prisundersøkelser kan gjennomføres uten å skade konkurranse mellom aktørene i markedet. Vi ber om at Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og andre fagmyndigheter bidrar til retningslinjer som sikrer best mulig forbrukervelferd.

Flere aktører har de siste årene gjennomført pristester i dagligvaremarkedet, ikke minst har VG markert seg med sin matbørs. Vi mener at det ikke nødvendigvis bør være én pristest, men at flere uavhengige pristester kan bidra til en mest mulig opplyst forbruker.

Forbrukerrådet har foreslått en dagligvareportal. Denne portalen skal sikre forbrukerne all informasjon om priser og vareinnhold i sanntid. NorgesGruppen mener denne offentlige portalen kan virke som et positivt tilskudd til andre uavhengige pris- og kvalitetstester.

I det videre arbeidet med å utvikle denne portalen må det legges vekt på at den blir et effektivt virkemiddel til beste for forbrukeren.