Jan Paul Bjørkøy – ny Profilhusleder i KIWI

Etter en kort periode som konstituert leder etter Per-Erik Buruds brå bortgang, har Jan Paul Bjørkøy takket ja til å overta som ny profilhusleder for KIWI.
12. september 2011

Jan Paul Bjørkøy har 17 års fartstid i kjeden. Han har i hele perioden jobbet tett med Per-Erik Burud. Først som regionsjef for Region Innland, deretter som Driftssjef for 8 regioner i hele kjeden.

Han kjenner derfor kjeden godt, og uttaler at hans viktigste oppgave er å ivareta de verdier som ligger nedfelt i KIWI-kulturen, og sørge for at KIWI fortsetter å utvikle seg som en synlig og positiv lavprisaktør både mot forbruker og mot leverandørene.

Nyheten om at Bjørkøy overtar som ny leder ble gjort kjent på årets KIWIADE, hvor nærmere 700 franchisetagere og butikksjefer, samt representanter for NorgesGruppen var samlet.

Nyheten vakte stor begeistring blant deltagerne.