JOH-SYSTEM AS blir til ASKO NORGE AS

ASKO NORGE AS er morselskapet til alle ASKO-selskapene rundt i landet, og samtidig det regionale ASKO-selskapet i Oslo/Akershus.
03. november 2009

Endringen trådte i kraft 1. november 2009, og skal bidra til å forenkle og tydeliggjøre hva ASKO er.

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet, og har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning, kiosk- og servicehandel.