Joker sørger for kontanter til TV-aksjonen

Joker-ansatte over hele landet bidrar til årets TV-aksjon ved å være iført egne buttons med oppfordring til kundene om «huske å ta ut penger til TV-aksjonen!».
15. oktober 2013

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad både målt i antall deltagere og innsamlede kroner per innbygger. Hvert år går 100.000 bøssebærere fra dør til dør for å samle inn penger til årets formål. Og når bøssebærerne kommer på døren er det at folk har kontanter svært viktig.

- Folk ønsker å gi kontanter når bøssebærerne kommer på døren. Og da er det viktig at noen minner dem på å ta ut penger. At NorgesGruppen gjennom Joker hjelper oss med det bidrar til å løse en viktig utfordring for oss, sier næringslivsansvarlig for TV-aksjonen, Marius Lystad.

Fredag 11. oktober var programleder for årets TV-aksjon, Erik Thorstvedt innom Joker på Hølen i Søgne kommune, både for å takke for bidraget og minne kundene på at de måtte huske å ta ut penger til årets aksjon. Et innslag her i fra vil bli vist på NRK under TVsendingen fra aksjonen på søndag 20. oktober.

Inntektene fra årets TV-aksjon går til nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for personer med demens og deres pårørende. Over 70.000 personer har en demensdiagnose i Norge nå i dag. I løpet av de neste tiårene vil dette antallet være doblet. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å bruke pengene fra årets TV-aksjon på å bedre forholdene og få flere aktivitetstilbud for personer med demens, i tillegg til forskning med det mål å bremse utviklingen av demenssykdom.

For mer info om året aksjon, www.tvaksjonen.no