Kårer den beste lokale møteplassen

Nærbutikken og Joker, som har svært mange lokalbutikker i distriktene, lyser nå ut konkurransen ”Den sosiale møteplassen”. Hensikten er å bidra til at det blir flere gode møteplasser i tilknytning til matbutikkene.
06. februar 2012

- Nærbutikken er holdepunktet for mange ute i distriktene. Den sosiale biten ved det å drive butikk er preget av dette, sier kjededirektør Kjell-Arne Bjerklund.

Konkurransen vil gå fram til mars. En egen jury vil kåre vinner, og dele ut pengepremier til de beste tiltakene. Premiene skal gjøre butikkene i stand til å realisere sine planer.

Distriktsbutikkene har en viktig funksjon i mange lokalsamfunn. Det er blant annet slått fast i et omfattende prosjekt i regi av stiftelsen Merkur, hvor NorgesGruppen deltar aktivt.
Blant annet heter det:
”Butikken og drivarane har ofte ein breiare funksjon enn berre det å skaffe lokalbefolkninga og andre tilgang på daglegvarer. Likeins har mange butikkar utvikla eit breitt utval tilleggstenester. Dette er den multifunksjonelle butikken, som gir lokalbefolkninga og andre tilgang til langt meir enn daglegvarer.”
”Mange utkantbutikkar ligg i kommunar som er utsatt for befolkningsnedgang. I denne samanhangen kan butikken vere ein viktig bidragsytar til å oppretthalde lokalsamfunna.”

Konkurransen ”Den sosiale møteplassen” fikk bred omtale i Nationen lørdag. Artikkelen ligger vedlagt.

Alle butikker som er en del av Joker eller Nærbutikken kan delta. For ytterligere opplysninger, kontakt profilhusene.