Konkurransetilsynet utsetter Ica-beslutningen

NorgesGruppen har i dag blitt orientert om at Konkurransetilsynet utsetter vedtak om Ica-avtalen. NorgesGruppen tar utsettelsen til etterretning.
16. desember 2013

Ica og NorgesGruppen varslet 4. januar Konkurransetilsynet om en samarbeidsavtale om felles innkjøp og engrosleveranser. Avtalen er tidsbegrenset og løper i fem år. Den er gjensidig oppsigelig.

NorgesGruppen mener at samarbeidsavtalen med Ica Norge vil styrke konkurransen i dagligvaremarkedet ved at fire dagligvaregrupperinger opprettholdes med bedre forutsetninger for å konkurrere. NorgesGruppen har full tillit til at tilsynet gjør en grundig og objektiv vurdering, da saken primært dreier seg om Ica sin eksistens i Norge.

Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av Icas og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat. Ica Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.

Fakta
19. april fattet Konkurransetilsynet vedtak om midlertidig opphør av samarbeidet mellom Ica og NorgesGruppen. Ica og NorgesGruppen påklagde dette vedtaket 30. april og 3. mai, og FAD ga klagen støtte 8. juli. 27. september forlenget tilsynet sitt midlertidige vedtak frem til 10. januar 2014.