Konkurransetilsynet forlenger behandlingen

Konkurransetilsynet har i dag informert NorgesGruppen om at avtalen om et begrenset samarbeid med ICA Norge om innkjøp og distribusjon fortsatt vil behandles av tilsynet.
27. september 2013

Tilsynet har forlenget sitt midlertidige vedtak frem til 10. januar 2014. 
Konkurransetilsynet har altså ikke konkludert, og vil jobbe videre med saken fremover. 

- NorgesGruppen tar informasjonen til etterretning og vil fortsatt tilstrebe en tett og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet med sikte på å få en snarlig positiv avklaring. Vi mener avtalen vil bidra til en ytterligere styrking av konkurransen i det norske dagligvaremarkedet, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.

Ved henvendelser, ta kontakt med konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte: tlf: 41516500

 

Om avtalen
- ICA og NorgesGruppen varslet 4. januar Konkurransetilsynet om en samarbeidsavtale om felles innkjøp og engrosleveranser.
- Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat.
- ICA Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.
- Avtalen er tidsbegrenset og løper i fem år. Den er gjensidig oppsigelig.