Kutter ut palmeolje

Bruken av palmeolje i matvareproduksjon har i det siste fått mye oppmerksomhet. NorgesGruppen har som mål å kutte ut all palmeolje i egne merkevarer i løpet av 2013.
12. september 2012

Unil AS, ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker, besluttet i 2010 å sette inn betydelige ressurser for å fjerne palmeoljen fra alle egne produkter. I perioden fra 2010 til i dag er bruken vesentlig redusert.

-Vi jobber nå med å fjerne palmeolje i de produktene der det er mulig, sier Bjart Pedersen, fagsjef for sosialt ansvar og prosesstyring i Unil AS. - Der dette ikke er mulig ber vi våre leverandører om å kjøpe RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)-sertifisert palmeolje. RSPO har utviklet standarder og en sertifiseringsordning for bærekraftig palmeolje. Inntil dette er på plass hos våre leverandører, kjøper vi Green Palm-sertifikater, som går til finansiering av flere sertifiserte palmeoljeplantasjer. I løpet av 2013 skal alle produkter hvor det finnes alternativer, være frie for palmeolje, sier Pedersen.

Kort oppsummert kan følgende sies om fremtidsplanene for bruk av palmeolje i Unils produkter:

  • Innen utgangen av 2013 skal NorgesGruppens egne merkevarer som hovedregel ikke inneholde palmeolje, med unntak av produkter hvor andre alternativer ikke er mulig å benytte.
  • I tilfeller hvor palmeoljen ikke kan erstattes, skal produktene utelukkende  inneholde palmeolje som er sertifisert i henhold til RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
  • Inntil tilgangen på sertifisert palmeolje kan dekke etterspørselen,
    vil NorgesGruppen fra 2012 kjøpe Green Palm-sertifikater som tilsvarer
    den mengde vi bruker av konvensjonelt dyrket palmeolje i egne merkevarer.
  • Palmeolje merkes alltid som ”Palmeolje”, aldri som ”Vegetabilsk olje”


Du kan lese mer om dette på Unil.no.