Landets 6. største bedrift

NorgesGruppen er nå landets 6. største bedrift - opp to plasser fra 2011.
27. juni 2013

Hovedprinsippet for listen er norskregistrerte selskaper med regnskapsplikt i Norge. Selskapene er rangert etter omsetning, noe som i de aller fleste tilfellene betyr at rapporterte driftsinntekter er lagt til grunn. Informasjonsbyrået Proff Forvalt har stått for innsamling avregnskapstall, som siden er bearbeidet i Dagens Næringslivs redaksjon.

DN 500 er oversikten over landets største bedrifter. Oversikten omfatter alle bransjer: Industri, handel, eiendom, olje- og gassproduksjon, andre oljerelaterte virksomheter, it og telekom, finans og shipping.