Lav vekst i matvareprisene

Igår, 7. mars, la SSB frem ferske økonomiske analyser, som blant annet viser lav vekst i matvareprisene. Den lave konsumprisveksten indikerer økt effektivitet innen distribusjon og transport av varer.
08. mars 2013

Priskonkurranse mellom dagligvarekjedene er med på å forklare den lave veksten i matvareprisene.

En viktig faktor i den lave konsumprisveksten de siste årene er prisutviklingen på matvarer som i følge KPI steg med 0,1 prosent fra januar 2012 til januar 2013.
I gjennomsnitt har falt prisene de to foregående årene når det korrigeres for den økte matvaremomsen i 2012.

Importrestriksjoner og en høy andel norskproduserte matvarer tilsier en høyere prisvekst for matvarer. I jordbruksoppgjøret ble det fastsatt målpriser som ga
bøndene økte priser på produkter som faller inn under målprissystemet.

Produsentprisindeksen for næringsmiddelindustrien viser dessuten en langt sterkere prisvekst enn utviklingen i konsumprisindeksens matvarepriser.

Til tross for at det er få og store aktører i dagligvarebransjen kan priskonkurranse mellom de store dagligvarekjedene for å beholde og vinne markedsandeler også
være med å forklare den lave veksten i matvareprisene. I beregningene legger SSB til grunn at matvareprisene tar seg noe opp i årene framover i likhet med den generelle
prisveksten.

Kilde: SSB