Libris og Kontorspar går sammen med NorgesGruppen

16. november 2006

Styret i kjedeselskapet Bok og Kontorkjedene Norge AS (BKN) har underskrevet en intensjonsavtale med NorgesGruppen ASA om salg av en majoritetspost på eiersiden i BKN. BKN eier to kjeder: Norges største bokhandlerkjede Libris og kontorrekvisita kjeden Kontorspar. BKN er eid av medlemmene i de to kjedene.

Merkevaren Libris har eksistert siden 1990 og har i dag en kjennskap på over 90 % i det norske markedet. Det er 138 butikker med i kjeden og total omsetningen var i 2005 på 1 milliard kroner.

Kontorspar har 40 utsalg i hele landet og en total omsetning på 350 millioner i 2005. Kjedekontoret er lokalisert på Lilleaker i Oslo. Butikkene forsynes med varer fra sitt eget logistikkselskap – IKD på Mastemyr i Oslo, som er et heleid datterselskap av BKN. Begge enheter fortsetter som før med samme ledelse og lokalisering.

Hensikten med samarbeidet med Norges Gruppen er for Libris og Kontorspar å videreutvikle kjedene i et langsiktig perspektiv sammen med en aktør som er sterk innen norsk varehandel. Avtalen vil behandles og formaliseres av de respektive parter i løpet de kommende uker.

Nytt marked for NorgesGruppen

Gjennom denne avtalen vil NorgesGruppen ASA etablere seg utenfor sin tradisjonelle bransje. Konsernsjef Sverre Leiro understreker at dette er i tråd med selskapets strategi:

"De tradisjonelle grensene mellom bransjer innen detaljhandelen er ikke like tydelige som før. NorgesGruppen vil delta aktivt i utviklingen av disse to faghandelskjedene. Både Libris og Kontorspar er kjeder som passer oss svært godt og som vi tror har et potensial i markedet. I dette samspillet ser jeg en rekke synergier for begge parter. Dette blir et godt giftemål, og jeg er sikker på at medlemmene i Libris og Kontorspar vil trives sammen med oss i NorgesGruppen".

Ved spørsmål ta kontakt med

For Bok og Kontorkjedene Norge AS:

Styreleder Astrid Systad, Mobil 95432486
Konsernsjef Tom Andersen, 90118456

For NorgesGruppen ASA:
Per Roskifte, Mobil 41516500

Se også:

Pressemelding fra Bok og Kontorkjedene Norge AS 161106(doc)