Markedsandeler 2014

Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at NorgesGruppen har styrket sin markedsandel til 39,9 prosent i 2014, opp 0,6 prosentpoeng fra 2013.
12. februar 2015

Veksten i dagligvaremarkedet totalt sett viser 4,3 prosent, mens NorgesGruppen hadde en økning på 5,9 prosent.  
-Vi er godt fornøyde med at vi vokser mer enn markedet. Konkurransen blant dagligvareaktørene er meget stor og markedet er preget av tøff priskonkurranse, sier konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen.

-Alle våre kjeder, både lavpris, supermarked og nærbutikker viser god utvikling, noe som tyder på at forbrukerne verdsetter det mangfoldet butikkene representerer, fortsetter Korneliussen. 

Det er lavpris som dominerer nyetableringer, og lavpriskjeden Kiwi åpnet butikk nummer 600 i 2014. Kiwi hadde sterk vekst i 2014 og økte sin markedsandel. NorgesGruppen satser også tungt på supermarkeder for å gi forbruker enda større valgmuligheter. Spar og Meny hadde god utvikling gjennom fjoråret, og fortsetter jobben med å tilby inspirasjon og bredt vareutvalg til gode priser. Joker klarer å ta markedsandeler og opprettholde sin posisjon, i markedet med høy etableringstakt fra lavpris.  

Nøkkeltall

  • Kiwi: 17,7 prosent markedsandel (+ 0,8 prosentpoeng) 
  • Meny: 10,2 prosent markedsandel (-0,1 prosentpoeng) 
  • Spar/Eurospar: 6,7 prosent markedsandel (-0,1 prosentpoeng) 
  • Joker: 3,5 prosent markedsandel (+0,1 prosentpoeng) 
  • Ultra/Centra: 0,7 prosent markedsandel (-0,1 prosentpoeng)   
Les mer på hjemmesiden til Nielsen