Milepæl for Matsentral-prosjektet

Ett år etter at ideen om en felles Matsentral ble lansert har nå Landbruks- og matdepartementet fått overlevert utredningsrapporten.
12. mai 2011

Kirkens Bymisjon, NorgesGruppen, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet opprettet våren 2010 en arbeidsgruppe som skulle utrede mulighetene for å etablere en matsentral for å ta i mot fullverdig mat som av praktiske årsaker ikke kan omsettes i vanlige kanaler, og distribuere den til dem som trenger bistand til å skaffe mat.

10. mai fikk LMD forprosjektrapporten overlevert, på en tilstelning der alle involverte aktører var tilstede. Rapporten konkluderer med at det er mulig å etablere en matsentral, slik prosjektgruppen ble bedt om å urede.

- Forslaget om en matsentral er et interessant og spennende svar på en utfordring jeg har gitt matbransjen om å redusere mengden matavfall. Det er oppmuntrende at arbeidsgruppen har kommet frem til at det ikke foreligger noen vesentlige hindringer for å opprette en matsentral og at det kan gjøres innenfor gjeldende regelverk. Nå er det viktig at det videre arbeidet kommer i gang så snart som mulig slik at dette kan bli en realitet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

NorgesGruppen tok i fjor initiativ til matsentral-prosjektet, og konsernsjef Tommy Korneliussen var også tilstede under overleveringen av forprosjektrapporten.

- NorgesGruppen takker prosjektgruppen for godt arbeid. At vi nå ser realisme i vårt opprinnelige initiativ er vi glade for. Sammen med myndigheter og frivillig sektor vil dagligvarebransjen nå få mulighet til å etablere den første norske matsentralen. Her kan vi hjelpe folk som virkelig trenger det i vår hverdag - det gir mening, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.

Les mer om Matsentralen og se forprosjektrapporten på LMDs sider på Regjeringen.no.