Miljøpris til ASKO

ASKO har blitt tildelt NHO’s miljøpris for logistikk og transport. Prisen ble utdelt på den store transport- og logistikkonferansen som pågår på Gardermoen i disse dager med over 700 deltakere, herav statsråder og stortingskomiteer.
23. oktober 2012

I juryens begrunnelse heter det:
”Prisen tildeles for utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger”.

Prisen tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller har oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. I juryens begrunnelse fremheves ASKOs ønske om å ta et miljøansvar og det å sette seg høye og tydelige miljømål. ASKOs satsing på bioetanol og at ASKO er en pådriver på å teste ut og ta i bruk nye løsninger, ble også nevnt av juryen.

Det var en stolt konserndirektør og styreleder, Torbjørn Johannson, som mottok prisen på vegne av ASKO.
- Prisen er en stor anerkjennelse til alle våre miljøfokuserte medarbeidere som lever etter at miljø er det mest langsiktige og viktige arbeidet vi har - og en stor inspirasjon frem mot vår miljøambisjon om å være klimanøytral! sier Torbjørn.

ASKO, NorgesGruppens engrosvirksomhet, leverer varer til markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning og kiosk- og servicehandel.