Miljøvernminister Erik Solheim besøkte Meny

Meny er Norges første Miljøfyrtårnsertifiserte dagligvarekjede, og torsdag 8. mars besøkte miljøvernminister Erik Solheim Meny Ringnes Park for å markere miljøsertifiseringen.
09. mars 2012

Administrerende direktør Vegard Kjuus viste hva Meny-kjeden konkret gjør for å ta miljøansvar i hverdagen. Meny har blant annet satt miljøhensyn høyt på dagsorden og gjennomført en landsdekkende sertifisering på rekordtid.

Med over 130 sertifiserte butikker er Meny landets første Miljøfyrtårnsertifiserte dagligvarekjede*, og dette ble markert ved en omvisning som konkret viste miljøvernministeren hvordan godt miljøarbeid kan gjennomføres i praksis.

Statsråden fikk med seg gode eksempler på miljøarbeidet som gjøres underveis på sin runde i butikken, og det hele ble avsluttet med noen ord fra daglig leder ved Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, en engasjert miljøvernminister selv og fra Vegard Kjuus.

Miljøvernminister Erik Solheim, adm. dir. Vegard Kjuus og butikksjef Pål Johnsen ved Meny Ringnes Park (foto: Erik Norrud)

 

* I henhold til kravene fra Stiftelsen Miljøfyrtårn må 80 % av butikkene i en kjede være sertifisert for at kjeden kan få godkjenning som miljøsertifisert. 133 av Menys 156 butikker er per 1. mars 2012 godkjente, de resterende er i siste fase av prosessen.