NorgesGruppen anker Konkurransetilsynets avgjørelse

NorgesGruppen anket 3. mai Konkurransetilsynets avgjørelse om midlertidig stans av innkjøps- og distribusjonsavtalen med Ica Norge.
07. mai 2013

Beslutningen er gjort på selvstendig grunnlag og etter grundig gjennomgang av vedtaket.
NorgesGruppen er uenig i Konkurransetilsynets beslutning om midlertidig stans og mener samarbeidsavtalen med Ica Norge er lovlig og at den styrker konkurransen i dagligvaremarkedet.

Anken skal behandles av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. NorgesGruppen håper på en rask avklaring.

Fakta om avtalen
- Samarbeidsavtalen innebærer en samordning av distribusjon og logistikk mellom ICA Norge og NorgesGruppen.
- ICA Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.
- Avtalen innebærer også at NorgesGruppen ivaretar deler av ICA Norges innkjøp. Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat.
- Avtalen er tidsbegrenset og løper i fem år. Den er gjensidig oppsigelig.
- Konkurransen mellom ICA Norge og NorgesGruppen mot forbruker vil fortsette som før.