NorgesGruppen best likt i kundeundersøkelse

Resultatet kommer fram i EPSI Ratings kundetilfredshetsundersøkelse av dagligvarebransjen i 2009.
04. januar 2010

NorgesGruppen endte øverst av de fire kjedegruperingene i undersøkelsen om kundetilfredshet. Kundetilfredshetsindeksen beregnes med hjelp av en analyse som bygger på svarene til et 30-talls forskjellige spørsmål. I tillegg til kundetilfredshet (det sentrale målet i EPSIs studie), beregnes også indeksverdier på omdømme, forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet, verdi for pengene og lojalitet.

Studien av dagligvarebransjen bygger på mer enn 1100 intervjuer med privatpersoner. Intervjuene er blitt gjennomført i November 2009. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet på oppdrag fra EPSI Norge.

Les mer om undersøkelsen her: http://www.epsi-norway.org