NorgesGruppen best ut hos Mattilsynet

En fersk undersøkelse fra Mattilsynet gir gode skussmål til NorgesGruppen på området trygg mat.NorgesGruppen kommer best ut av samtlige dagligvaregrupperinger.
14. januar 2010

Generelt viser dagligvarebransjen en positiv utvikling når det gjelder mattrygghet, melder Mattilsynet i et nasjonalt tilsynsprosjekt offentliggjort i dag. Målsetningen med prosjektet er å sikre at butikkene har gode nok rutiner for å sikre trygg mat til norske forbrukere.

For NorgesGruppen er det gledelig å konstatere at vi kommer best ut i Mattilsynets undersøkelse.
Innenfor Norgesgruppen utpeker Spar og Joker seg med gode resultater innen rutiner i ferskvareavdeling, mens Ultra kom best ut av alle på kjølelagring.

Eksempelvis har Spar bedret resultatene på god nok varmeholding fra 59% i 2007, til 84% i 2009. På nedkjøling er tilsvarende sifre 29% i 2007 til 89% i 2009. - En betydelig og gledelig forbedring, sier regiondirektør i Mattilsynet, Karina Kaupang i en kommentar på mattilsynet.no.

Hele rapporten ligger tilgjengelig på Mattilsynets nettsider.