NorgesGruppen blir KlimaGevinst-partner

NorgesGruppen har sammen med 12 andre selskaper inngått et forpliktende samarbeid for å kutte klimautslippene. Prosjektet KlimaGevinst skal arbeide for at norsk næringsliv kan innta en førerrolle i arbeidet for å bygge lavutslippssamfunnet.
02. januar 2008

Initiativet har fått navnet KlimaGevinst, og ble presentert torsdag 3. januar med statsråd Åslaug Haga tilstede under lanseringen. Initiativtaker og prosjektansvarlig for samarbeidet er Mandag Morgen ved daglig leder Terje Osmundsen, og professor på Handelshøgskolen BI og tidligere leder av Lavutslippsutvalget, Jørgen Randers, deltar også i samarbeidet.
KlimaGevinst vil fungere som et partnerskap mellom norske og internasjonale virksomheter som ønsker at Norge - og Skandinavia – skal være modellsamfunn for utvikling og utbredelse av lønnsomme klimaløsninger. Videre skal prosjektet arbeide for et nært samarbeid mellom myndigheter og bedrifter, som igjen kan framskynde lavutslippssamfunnet.

NorgesGruppen er landets største handelshus med kjernevirksomhet innen detalj- og engrosvirksomhet innenfor forbruksvarer. Konsernet består av rundt 2700 dagligvarebutikker og kiosker samt en omfattende engrosvirksomhet gjennom ASKO-selskapene, og NorgesGruppen påvirker dermed miljøarbeidet i en betydelig del av norsk dagligvarehandel.

– Vi ønsker å være alt annet enn passive tilskuere til de utfordringer samfunnet står overfor klimamessig, sier konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen. – Gjennom våre mange butikker og våre engrosselskap kan vi jobbe med viktige miljøtiltak, og sammen med de andre partnerbedriftene i KlimaGevinst kan vi gjøre enda mer!

Anbefalinger og resultater fra arbeidet gjennom KlimaGevinst vil bli oppsummert i en sluttrapport fra prosjektet.

Fakta om KlimaGevinst

  • Skal arbeide for at norsk næringsliv kan bli en proaktiv partner for gjennomføring av lønnsomme klimaløsninger
  • Partnerbedriftene skal ha definert klima som strategisk utviklingsområde, med forankring i toppledelsen
  • Samtlige selskaper er innovative – og ledende i sine bransjer
  • Vil samarbeide med Copenhagen Climate Council.

Hvordan KlimaGevinst vil arbeide

  • Tankesmier, med fagpersoner i og utenfor partnerbedriftene
  • Klimarådet
  • Offentlig konferanse
  • Samfunnsdebatt og internt engasjement

KlimaGevinst vil også ha et nært samarbeid med det globale næringslivsnettverket Copenhagen Climate Council, som står bak en bred prosess for å involvere internasjonalt næringsliv frem til klimatoppmøtet i København i desember 2009.

Deltakerne i partnerskapet, som samlet representerer en omsetning på cirka 450 milliarder kroner, er: Det Norske Veritas, DnB NOR, Elkem, The Grieg Group, Hydro, NorgesGruppen, Scatec, Statkraft, Telenor, TrygVesta, Veidekke, Veolia og Yara.

Les mer på www.klimagevinst.no

Kontaktpersoner
Konserndirektør, Info/Samfunnskontakt i NorgesGruppen ASA, Per Roskifte, tlf: 41 51 65 00