NorgesGruppen forlenger sitt samarbeid med Kirkens Bymisjon

NorgesGruppen ønsker å forlenge sitt gode samarbeid med Kirkens Bymisjon og vil derfor fortsette sin støtte til prosjektet Lønn som fortjent i ytterligere et år.
31. oktober 2006

Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon/Lønn som fortjent og Norgesgruppen ble undertegnet våren 2006. Målet med avtalen er gjennom felles engasjement å fremme menneskelige verdier. - Våre virksomheter er helt avhengig av denne typen samarbeid for å opprettholde sin drift, sier Henning Høyner i Kirkens Bymisjons næringslivsavdeling.

Lønn som fortjent
Prosjektet går ut på å gi narkomane, alkoholikere og andre som av ulike grunner ikke er skikket til å få jobb, gjennom de etablerte kanalene, en mulighet til å jobbe.

Jobbene er oppdrag som feiing, rydding, riving, raking, plenklipping, snømåking, ishakking osv. Kirkens Bymisjon påser at det blir betalt arbeidsgiveravgift, trukket skatt og betaler ut lønn etter hvert endt oppdrag. På den måten så føler den enkelte at de er med på å bidra til fellesskapet, som igjen bidrar til følelsen av menneskeverd.

Arbeidstakeren må møte opp på "Lønn som fortjent" kontoret om morgenen samme dag som oppdragene skal utføres. Der blir det sjekket om de er skikket for å jobbe, før de får utdelt arbeidsklær etc. En arbeidsleder fra Kirkens Bymisjon er alltid med for å påse at oppdragene blir utført etter avtale, og på den måten er det også en kvalitetssikring av jobben som gjøres.

Se også:

Kirkens Bymisjon