NorgesGruppen godkjent som ny deleier i Dagrofa

Danske konkurransemyndigheter har i dag godkjent at NorgesGruppen kan bli ny deleier i Dagrofa i Danmark.
25. oktober 2013

Dagrofa omfatter blant annet SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min Købmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros og virksomhetene innenfor storhusholdning. Partene planlegger å underskrive en endelig kjøpsavtale 31. oktober.

- NorgesGruppen er tilfreds med beslutningen fra danske konkurransemyndigheter. Godkjennelsen er et viktig grunnlag for en endelig avtale med Skandinavisk Holding A/S om overtagelse av deres eierandel på 55 % i Dagrofa. Derfor satser vi nå på å kunne underskrive en endelig kjøpsavtale 31. oktober, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

Partene har avtalt ikke å kommentere pris og øvrige vilkår i avtalen.

Lang prosess
NorgesGruppen undertegnet den 21. januar 2013 en avtale om pris og vilkår med Skandinavisk Holding A/S. Samtidig ble det inngått en avtale med KFI Erhvervsdrivende Fond om et fremtidig samarbeid. Partene har frem til i dag ventet på en godkjennelse av avtalen fra Det danske konkurransetilsynet.

Parallelt med denne prosessen har det vært arbeidet med å sikre maksimal støtte om en endret eierstruk-tur fra kjøpmennene i SPAR-kjedene og SuperBest, som via medeierskap skal forsterke samarbeidet med Dagrofa. Når en endelig avtale er på plass, blir en rekke SuperBest- og Spar-kjøpmenn medeiere av Dagrofa sammen med KFI og NorgesGruppen. Som følge av at kjøpmennene trer inn på eiersiden, vil NorgesGruppen eie under 50 prosent av Dagrofa. Prosessen med kjøpmennene har vært særdeles positiv, ettersom nesten alle de selvstendige kjøpmennene støtter opp om avtalen.

Veien banet for et sterkt Dagrofa
-
Nå er veien banet for at SuperBest, EUROSPAR, SPAR, Min Købmand og KIWI kan bli danskenes foretrukne innkjøpssteder i det danske dagligvaremarkedet. Det skal skje som et resultat av at Dagrofa blir en samlet og sterk enhet, sier Tommy Korneliussen.

- Vi gleder oss spesielt til å invitere kjøpmennene i SuperBest- og SPAR-kjedene velkomne som nye medeiere i Dagrofa. Fra Norge har vi særdeles gode erfaringer med å inngå forpliktende samarbeid med engasjerte og dyktige kjøpmenn, sier Tommy Korneliussen.

Eventuelle spørsmål rettes til: Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt, NorgesGruppen: 91335104