NorgesGruppen har inngått avtale om å overta 50 ICA-butikker

For å sikre fortsatt sterk konkurranse i lokale markeder, har Coop blitt enig med Konkurransetilsynet om at 93 butikker skal overdras til NorgesGruppen og Bunnpris.
04. mars 2015

Konkurransetilsynet godkjenner Coop Norges kjøp av ICAs dagligvarevirksomhet i Norge, på vilkår av at et antall butikker selges. NorgesGruppen inngikk i høst en opsjonsavtale med Coop for å avhjelpe en slik situasjon. Konkurransetilsynet har godkjent Bunnpris og NorgesGruppen som kjøpere til disse butikkene.

NorgesGruppen ønsker å styrke den enkelte butikk og bidra til fortsatt sterk nasjonal konkurranse innen norsk dagligvarehandel.
-Vi tar beslutningen til etterretning og vil i løpet av kort tid ta kontakt med berørte butikker for å etablere et godt samarbeid og en god overgang til NorgesGruppen, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen.

Kontaktperson
Per Roskifte tlf.nr. 415 16 500, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt.