NorgesGruppen inn i dansk dagligvarehandel

NorgesGruppen inngår i dag en avtale som gjør at selskapet blir største aksjonær i det danske dagligvareselskapet Dagrofa.
31. oktober 2013

Sist fredag ble det kjent at Konkurransetilsynet i Danmark ga grønt lys for aksjekjøpet. I dag fullføres den omfattende transaksjonen som gjør at NorgesGruppen blir eier av 49 prosent av Dagrofa.

Dagrofa omfatter blant annet SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min Købmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros – og virksomheter innenfor storhusholdning. Dagligvarekjedene som er tilknyttet Dagrofa har en markedsandsel på ca 17 prosent.

Den nye avtalen omfatter også at et stort antall selvstendige kjøpmenn blir aksjonærer i Dagrofa. Det betyr at de positive erfaringene fra NorgesGruppen overføres til Dagrofa. I NorgesGruppen har man svært positive erfaringer med å ha kjøpmennene på eiersiden.

Fra og med i dag er konsernsjef i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen, styreleder i Dagrofa.
- Vi vet naturligvis at Dagrofa og de tilknyttede kjedene har vært hardt presset de siste årene, ikke minst på grunn av at Danmark har vært hardt rammet av finanskrisen. Vi har tro på at vi sammen med kjøpmennene skal snu den negative utviklingen slik at vi kan vinne tilbake tapte andeler i det danske dagligvaremarkedet, sier Korneliussen.

Samtidig med at transaksjonen sluttføres, skjer det også lederskifte i Dagrofa. Selskapets mangeårige administrerende direktør, Henrik Gundelach, slutter. Nåværende innkjøps- og kategoridirektør, Per Thau, tar over som øverste sjef.

Ytterligere opplysninger: Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, Per Roskifte: 41516500