NorgesGruppen kjøper 62 % av Deli de Luca

Deli de Luca-konseptet er en krysning mellom butikk og delikatesseforretning med fokus på god mat og måltidsløsninger. I dag finnes konseptet kun i Oslo.
06. juni 2006

Deli de Luca, ble stiftet i 2003 og har hatt som mål å bygge 30 butikker i Oslo-området i løpet av 6 år. Men med dagens vekst ville dette målet være nådd i 2007 og selskapet har derfor vurdert ulike alternative strategier for videre ekspansjon utenfor Oslo-området.

I den forbindelse har eierne av Deli de Luca og NorgesGruppen blitt enige om at de finansielle aksjonærene selger seg ut, og at NorgesGruppen kjøper totalt 62 % av aksjene i Deli de Luca. Stifterne av Deli de Luca og resten av ledelsen beholder 38 % av aksjene i selskapet. Sammen med stifterne og den øvrige ledelsen vil NorgesGruppen bidra til den videre utvikling av Deli de Luca og sørge for økt konkurransekraft i selskapets neste fase.

Deli de Luca er inspirert av både amerikanske og britiske konsepter som Starbucks, Sainsbury Local og Marks & Spencer, samt en del andre utenlandske konsepter med tilsvarende profil. Inspirert av disse ideene, har man utviklet et helt nytt butikkonsept; Med egen filosofi, eget vareutvalg og eget visuelle uttrykk, representerer Deli de Luca noe helt nytt på handelssiden i Norge. Konseptet vil være utfyllende overfor de øvrige konsepter NG ASA har innen servicehandel. MIX sin nysatsning vil ikke være berørt av dette strategiske kjøpet.