NorgesGruppen kjøper Bakers

Orkla Brands har inngått en avtale om salg av Bakers. Kjøper er NorgesGruppen.
17. november 2011

Bakers har vært i Orklas eie siden 1991, og har daglige leveranser av brød, kaker og bakervarer til dagligvarehandelen, bensinstasjoner og storhusholdningsmarkedet. Blant de mest kjente produktene er Bakers Naturlig Sunt, Bakern’s Ferske, Birkebeinerbrød og Ingers SuperRug.

Bakers har nå 770 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på ca. 1,2 mrd. kroner. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Avtalen omfatter samtlige bakerier i Bakers, med unntak av virksomheten knyttet til produksjon av pizza på Sem, som vil videreføres av Stabburet.

- I et krevende marked har Bakers vært igjennom en betydelig endringsprosess de siste årene, og er i dag et ledende bakeriselskap i Norge. Bakers skiller seg imidlertid vesentlig fra Orkla Brands’ merkevarevirksomhet. Bakervarer er dagsferske, og krever en annen type forretnings- og distribusjonssystem enn våre øvrige kategorier. Strukturelle endringer, stor kapasitet og sterk konkurranse har preget og vil fortsatt prege bakerbransjen, sier adm. direktør Torkild Nordberg i Orkla Brands.

- Bakers har gjennom en årrekke vært en sentral leverandør av bakervarer til våre butikker. Med dette kjøpet styrker vi vår plattform og våre muligheter til å styrke vårt utvalg innen brød, kaker og bakervarer. Vi vil fortsatt ha leveranser fra andre bakerier for å sikre konkurransen hos oss. Bakers vil også opprettholde sine leveranseforpliktelser overfor eksisterende kunder. Som ny eier vil vi nå i første omgang bli kjent med bakeriene og etablere en dialog knyttet til fremtidige utfordringer, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

 

Avtalen er gjort med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, NorgesGruppen
Mobil: 415 16 500

Håkon Mageli, direktør Corporate Affairs, Orkla Brands
Mobil: 928 45 828