NorgesGruppen lanserer miljøfond

For å motivere medarbeidere til å redusere egen klimapåvirkning, lanserer NorgesGruppen et miljøfond i slutten av denne måneden.
04. januar 2013

Miljø er et viktig satsingsområde for NorgesGruppen. Nå oppretter NorgesGruppen et miljøfond for å hjelpe ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp.
For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.

Ansatte kan i 2013 søke om støtte til strømbesparende tiltak i eget hjem. Tiltakene som støttes av miljøfondet inkluderer blant annet etterisolering, sentralstyring av oppvarming, kjøp av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet til fornybare energikilder.

Interessert i vite mer om miljøarbeidet i NorgesGruppen? Meld deg på CSR-seminaret i januar!