NorgesGruppen møtte storfebøndene

Mer og bedre storfekjøtt var hovedtema da NorgesGruppen i går møtte storfebønder til workshop i Oslo.
10. januar 2014

Anført av leder i Norges bondelag, Nils Bjørke, hadde nærmere 40 storfebønder tatt turen til Oslo for å snakke om storfekjøtt. Bakgrunnen er at det er stort behov for økt volum og mer kvalitetsdifferensiering. Møtet ble arrangert av Bondelaget og NorgesGruppen i fellesskap.

- Hvis noen har en god ide, så ønsker vi et samarbeid, var beskjeden fra Øyvind Andersen til bøndene.

Bondelagsleder Nils Bjørke setter pris på engasjementet fra NorgesGruppen.
- Med god dialog kan vi lære litt på begge sider, sa Bjørke.

 Han håper gårsdagens møte kan følges opp videre. Målet er at bøndene skal komme opp med konkrete initiativ som kan ende som gode konsepter i NorgesGruppens butikker. Flere av storfebøndene som deltok på møtet i går, ga klart uttrykk for at de gjerne samarbeider med NorgesGruppen om nye konsepter.

- Vi snakker gjerne mer med bønder som har konkrete ideer, sier Odd Ture Wang, kategoridirektør med ansvar for blant annet storfekjøtt i NorgesGruppen.

Også konserndirektør Torleif Bjella i Nortura deltok på arbeidsmøtet med storfebøndene. Han erkjenner at det er behov for å øke produksjonen, og kom i tillegg med en tilståelse:
- Nortura har ikke vært flinke nok til å hjelpe supermarkedene med spennende konsepter innen storfekjøtt. Vi må finne bedre løsninger for supermarkedene, sa Bjella.