NorgesGruppen og Norges Naturvernforbund fortsetter samarbeidet

Målet for samardbeidsavtalen er å skape et felles arbeid for gode miljøløsninger.
25. mars 2008

NorgesGruppen inngikk i fjor for første gang avtalen med Norges Naturvernforbund for å kunne etablere et samarbeid innen miljøspørsmål. Avtalen er i år fornyet, og som hovedsamarbeidspartner ønsker NorgesGruppen å legge til rette for å skape møtepunkter der man i fellesskap kan arbeide med miljømessige utfordringer.

Avtalen vil tilføre NorgesGruppen viktig og verdifull kompetanse til de miljøspørsmålene og utfordringene selskapet arbeider med. Transport, energi og avfallshåndtering er eksempler på temaer som står på dagsordenen for NorgesGruppens miljøarbeid, og Norges Naturvernforbund vil kunne bidra i arbeidet med disse og andre miljøsaker.


Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet har fylkeslag i alle landets fylker og ca. 80 lokallag som arbeider med natur- og miljøsaker i sine områder.
Les mer om Norges Naturvernforbund her.