NorgesGruppen og Shell fornyer Fresh-avtalen

Over 160 Shell-stasjoner rundt om i landet kommer fortsatt til å ha Fresh som hurtigmatkonsept for sine kunder i årene som kommer. Avtalen fra 2005 er fornyet og forlenget ut 2011.
30. november 2009

- Vi er glade for at Fresh fortsatt er Shells foretrukne valg hva gjelder hurtigmatkonsept i sine egen-eide bensinstasjoner, sier Marianne Ødegaard Ribe i NorgesGruppen Servicehandel.

- Fresh har hatt en meget god vekst fra 2005 til 2008, og har vist seg å være et attraktivt konsept som kundene vil ha. Vi gleder oss nå til å utvikle konseptet videre i samarbeid med Shell, sier Ødegaard Ribe.

Shell er også glade for at en fornyet avtale nå er signert og at Fresh-konseptet blir videreført:
- Vi er meget godt fornøyd med NorgesGruppen og den jobben de har gjort for å videreutvikle Fresh-konseptet siden avtalen ble etablert i 2005, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier direktør Birger Baisgård i Shell.

Fakta:

* Nåværende avtale mellom Shell og NorgesGruppen ble inngått i 2005
* Shell Fresh er implementert på 165 Shell-eide stasjoner over hele Norge.
* Den nye avtalen gjelder i første omgang ut 2011.
*Avtalen utgjør en konseptomsetning på rundt 500 millioner kroner for Shell Fresh.

For mer informasjon, kontakt:
* Marianne Ødegaard Ribe, adm. dir i NorgesGruppen Servicehandel, tlf: 916 53 210
e-post: marianne.odegaard.ribe@norgesgruppen.no

* Kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell, Kim Bye Bruun, tlf: 99252071,
e-post: kim.byebruun@shell.com