NorgesGruppen og Statoil Norge inngår avtale

NorgesGruppen har inngått avtale med Statoil Norge som grossistleverandør av mat- og kioskvarer, samt innkjøpsassistanse for deres bensinstasjoner i Norge.
03. april 2008

Nesten ett års forberedelse ligger til grunn for rammeavtalen som NorgesGruppen / ASKO nå har inngått med Statoil Norge. Avtalen gjelder leveranse av grossisttjenester for mat- og kioskdistribusjon samt innkjøpsassistanse i Norge til Statoil-kjedens 430 butikker i Norge. Avtalen har en samlet verdi første år på ca 940 millioner norske kroner.

- Det er en stor tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner for distribusjon av mat- og kioskvarer samt innkjøpsassistanse til Statoil-kjeden. Vi ser for oss et langsiktig samarbeid som vil bety økt konkurransekraft for begge parter. Dette stiller krav til egen organisasjon som vi er beredt på å tilfredsstille, den jobben gleder vi oss til å begynne på, sier konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen ASA.

Administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS begrunner valget av NorgesGruppen / ASKO som grossistleverandør med en helhetlig vurdering av kommersielle og tekniske kriterier.

For mer informasjon, kontakt:

NorgesGruppen
Per Roskifte, konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41516500

Statoil Norge AS
Knut H. Hansen, informasjonssjef, tlf. 91738053


Fakta om Statoil Norge AS

Statoil-kjeden har daglig rundt 200 000 kundebesøk. Non-fuel-omsetningen i Statoil Norge utgjør ca 25 % av selskapets årlige omsetning. Statoil Norge er markedsleder innen drivstoff med en markedsandel på 29,9 % på bensin og 35 % på diesel i 2007. Statoil Norge As er et heleid selskap i StatoilHydro-konsernet.