NorgesGruppen øker sin markedsandel

Ferske tall fra Nielsen viser at NorgesGruppen for tiende år på rad økte sin markedsandel i 2008, til 39,8 %. Det utgjør en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2007.
19. mars 2009

Tallene fra Dagligvarerapporten 2008 vitner om en fortsatt god vekst for NorgesGruppen. Kiwi bidrar sterkt til denne utviklingen, mens øvrige konsepter stort sett opprettholder sin posisjon.

Totalomsetningen i dagligvaremarkedet var på 126 420 millioner, en økning tilsvarende 8 % fra 2007 til 2008. Økningen fordeler seg tilnærmet likt på pris- og volumvekst.

Mer om Dagligvarerapporten 2009 finner du på Nielsens nettsider.

Vedlagt følger også pressemeldingen som ble sendt ut fra Nielsen i forbindelse med offentliggjøring av tallene.

Se også:

Dagligvarerapporten 2009 Pressemelding(pdf)