NorgesGruppen øker

Ferske tall fra AC Nielsen viser at NorgesGruppen i 2007 økte sin markedsandel til 39,2 % - en økning på 1,3 % fra 2006.
28. mars 2008

NorgesGruppen befester dermed ytterligere sin posisjon i det norske dagligvaremarkedet. NorgesGruppens kjeder viser en god utvikling, spesielt innen sammenlignbare butikker.

En oversikt over paraplykjedenes markedsandeler i 2007 viser dermed følgende (endringer fra 2006 i parentes):

  • NorgesGruppen 39,2 % (+1.3 %)
  • Coop 23,8 % (-0.5 %)
  • ICA Norge 17.4 % (-1.5 %)
  • Rema 17,3 % (+0,4 %)
  • Øvrige 2,3 % (+0,3 %)

Paraplykjedenes markedsandeler i 2007 (endringer fra 2006-2007). Kilde: Dagligvarerapporten 2008, AC Nielsen.

Den totale omsetningen i norske dagligvarebutikker var på 117 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift i 2007. Sammenlignet med omsetningen på 110,3 milliarder kroner i 2006 var dette en økning på 6,0 % eller 6,7 milliarder kroner.

Mer om Dagligvarerapporten 2008
Mer om rapporten finnes på AC Nielsens nettsider. Man kan også laste ned pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med saken.