NorgesGruppen satser fortsatt på Nøkkelhullet

Kundene ønsker nøkkelhullsmerkede varer i hyllene, og det ønsker også NorgesGruppen. Vi jobber derfor aktivt for å få flere nøkkelhullsmerkede produkter inn i hyllene.
01. november 2011

Matvarebransjen og myndighetene gikk i mars 2011 sammen for å hjelpe forbrukerne til et sunnere kosthold. Myndighetene, med Helsedirektoratet i spissen, inviterte dagligvarekjedene og leverandørene med på dugnad, med mål om å øke kjennskap til Nøkkelhullsmerket og dermed få forbrukerne til å velge sunnere, nøkkelhullsmerkede produkter.

NorgesGruppen støttet helhjertet opp om kampanjen ved lansering i mars, og gjør det fortsatt. Vi har et uttalt mål om flere nøkkelhullsmerkede produkter i hyllene våre, og har også gitt tydelige signaler om dette overfor våre leverandører. Salget av nøkkelhullsmerkede produkter har økt, og er dermed et klart signal fra kundene om at de ønsker denne typen produkter.

I motsetning til det inntrykket som er skapte i enkelte medier den siste uken, så satser altså NorgesGruppen på Nøkkelhull, og vi nekter ikke leverandører å merke produkter med Nøkkelhullet. Tvert i mot ønsker vi at leverandørene også ser på sin eksisterende produktportefølje og vurderer reseptendringer, slik at flere produkter kan få Nøkkelhullsmerket.

For mer informasjon:

Kine Søyland, kommunikasjonssjef: 900 79 888