NorgesGruppen tester lavenergibelysning

NorgesGruppen og Thon Gruppen har inngått avtale om å teste lavenergibelysning i et utvalg butikker gjennom et prosjekt støttet av Enova.
17. desember 2009

Prosjektets formål er å konvertere belysning i bygningsmasse innen handel og hotell til lavenergibelysning og smart overvåkning, for å oppnå betydelige energibesparelser. Prosjektet skal gjennomføre målinger, energiutredninger og rapportering gjennom et helt år, og erfaringene fra prosjektet vil gi nyttig kunnskap om muligheter for energibesparelse i denne typen bygninger. Enova støtter prosjektet som en del av deres mål om redusert energibruk og bruk av fornybar energi innen bolig, bygg og anlegg.

NorgesGruppen vil gjennomføre prosjektet gjennom et utvalg testbutikker, og man håper å kunne finne løsninger som etterhvert kan implementeres på et stort antall butikker.