NorgesGruppen ute med samfunnsrapport

Den ferske rapporten viser hvor vi står på utvalgte områder vi mener er av betydning for samfunnet vi opererer i.
28. april 2014

- Vi erkjenner at vi påvirker våre omgivelser både positivt og negativt. Vi arbeider for å redusere de negative effektene og øke de positive, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef NorgesGruppen. Vi ser at vår aktivitet av og til skaper negative ringvirkninger, for eksempel ved utslipp av klimagasser. Vi skal jobbe systematisk for å redusere skyggesidene ved vår virksomhet, sier Korneliussen videre.

Først og fremst spiller NorgesGruppen en viktig samfunnsrolle gjennom vår kjernevirksomhet ved at vi har butikker over hele landet – i bygd og i by. Vi sørger for at disse butikkene får varer av god kvalitet til en lavest mulig pris, distribuert på en effektiv måte, både med tanke på økonomi og miljø.

Når så mange handler i våre butikker, sier det seg selv at helse og ernæring er av stor samfunnsmessig betydning. Vi skal bidra til at det blir enklere for våre kunder å foreta sunne valg.

Klikk her for å lese samfunnsrapporten