NorgesGruppens årsmagasin 2011/2012

I forbindelse med konsernets årsrapport utgir NorgesGruppen også et redaksjonelt produkt: Årsmagasinet. Årets utgave kan leses elektronisk.
17. april 2012

For fjerde gang utgir NorgesGruppen et årsmagasin i tilknytning til konsernets årsrapport.

Med magasinet ønsker vi å gi et innblikk i sentrale deler av vår virksomhet, og skape en bredere forståelse for dagligvarebransjen generelt og NorgesGruppen spesielt. Hver eneste dag er én million kunder innom en av NorgesGruppens butikker. Det gir oss en unik posisjon i folks hverdag, og dermed også et stort ansvar. Gjennom årsmagasinet ønsker vi på en leservennlig måte å vise hvordan vi ivaretar denne viktige samfunnsrollen.

Bla gjennom magasinet her!