NorgesGruppens årsrapport og magasin 2012/2013

I forbindelse med konsernets årsrapport utgir NorgesGruppen også et redaksjonelt produkt: Årsmagasinet. Les årets utgave elektronisk.
16. april 2013


Klikk her for å lese webversjonen av årsrapporten

Målet med magasinet er å gi innblikk i sentrale deler av vår virksomhet, og å skape en bredere forståelse for dagligvarebransjen generelt og NorgesGruppen spesielt. Nærmere 40 prosent av det nordmenn putter i munnen er kjøpt i NorgesGruppens butikker. Det gir oss et særskilt ansvar som vi hver dag forsøker å forvalte gjennom hvordan vi driver vår virksomhet. I år ønsker vi å vise hvordan vi konkret forholder oss til, ivaretar og styrer dette ansvaret, samtidig som vi vil synliggjøre vår helt konkrete ambisjon og mål om å bli bedre.

Bla gjennom årsmagasinet her